Kristine T. Engelien

 

Hvordan var din situasjon før du begynte på skolen, og hvordan tenkte du i forhold til fremtiden?

Interiør og arkitektur har vært min hobby og lidenskap siden 10 års-alderen. Da jeg skulle velge studier etter videregående skole var jeg usikker på om dette var noe jeg skulle satse på karrieremessig eller om jeg skulle holde det på hobbybasis. Jeg bestemte meg for å studere noe helt annet, organisasjon og ledelse ved HiL. I løpet av tiden der fant jeg ut at det var interiørfaget jeg måtte satse på. Da jeg oppdaget interiørskolen på Gjøvik kjente jeg med én gang at dette ville bli det rette for meg. Her kunne jeg få dyrke hobbyen min, og i tillegg kunne skape en karriere ut av det.

Hvordan er studiehverdagen?

Studiehverdagen består stort sett av å gjennomføre prosjekter. Dette er oppgaver hvor vi ofte skal endre planløsninger, foreslå farger og materialer, møbler og andre gjenstander. Vi har foredrag med eksterne fagpersoner som gir oss nyttig informasjon i forhold til både privat- og offentlig miljø. Dette har for eksempel vært fargepsykologi, løsninger og reglement innen brannsikring, belysning, kundebehandling og budsjett og regnskap. I tillegg har vi vært ute hos ulike produsenter og sett og lært hvilke produkter som finnes og hvordan disse lages. Vi har blant annet vært hos Gudbrandsdalen Uldvarefabrikk og Hjelpemiddelsentralen. Årlig har skolen reist til interiørmessen på Lillestrøm og andre aktuelle boligmesser.

Hvordan ser du for deg fremtiden og hva slags betydning har NI hatt for dine fremtidige muligheter?

I løpet av studiet har jeg tilegnet meg kunnskap som er til god nytte i flere forskjellige yrker. Etter praksisperioden i 4. semester fikk jeg jobb hos en kjøkkenleverandør. Der har jeg kunnet hjelpe kunden med valg av riktig kjøkken, ikke bare ut ifra praktiske behov, men også med viktigheten av utseendet på kjøkkenet sett i forhold til resten av huset. I et slikt yrke er det godt å være trygg på fargelære, kundebehandling, teknisk tegning, produktkunnskap, bransjelære og andre fag vi har hatt på studiet.

 

Høres dette ut som noe for deg? Søk studieplass her!