Søknad og opptak

Opptak

Interiørstudiet er et 2-årig fagskolestudie i interiørarbeid og er av yrkesforberedende og allmenndannende karakter. Utdanningen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Inntak: Fortløpende
Oppstart: Uke 34

Utdanningen koster kr. 43.500,00 pr. semester.
Registreringsavgift kr. 1000,00
I tillegg kommer lærebøker og utstyr.

For de studenter som ønsker lån og stipend: Lånekassen

Søknadsskjema

1 Kontaktinformasjon
2 Erfaring
Webutvikling og design: Sveum Design