Søknad og opptak

Opptak

Interiørstudiet er et 2-årig fagskolestudie i interiørarbeid og er av yrkesforberedende og allmenndannende karakter. Utdanningen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • Fullført og bestått videregående utdannelse med studiekompetanse
  • Opptak etter realkompetansevurdering

Inntak: Fortløpende
Studieoppstart: Uke 34

Utdanningen koster kr. 43.500,00 pr. semester.
Registreringsavgift kr. 1000,00
I tillegg kommer lærebøker og utstyr.

 

For de studenter som ønsker lån og stipend: Lånekassen

Søknadsskjema

1 Kontaktinformasjon
2 Erfaring
Kontakt

E-post: ni@norgesinteriorskole.no

Telefon: 92 80 02 94

Org nr: 997 067 703

Sosiale medier
Webutvikling og design: Sveum Design