Teknisk tegning

Faget skal bidra til å utvikle nødvendig kunnskap, forståelse og ferdighet i teknisk tegning og anvend IKT som hjelpemiddel i arbeidet.

Kunne bruke digitalt verktøy og se dens muligheter og begrensninger

Lære de grunnleggende metoder for tegning og vite hvordan de skal brukes for å forstå og løse praktiske interiøroppgaver.

Kunne lese, forstå og forklare byggetekniske tegninger i VVS og EL-installasjoner og kjenne dens lover og regler.

Tegneprogrammene som brukes i faget er AutoCad, samt Revit fra og med høsten 2018.Webutvikling og design: Sveum Design