Møbellære

Tilegne seg kunnskaper om møbler, møblenes ulike materialer, deres egenskaper.

Lære og vurdere og bedømme møblenes praktiske form, estetiske utrykk, stilpreg, kvalitet og design og kunne vurdere bruksområder for ulike møbler.


Webutvikling og design: Sveum Design