Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Studenten skal være kjent med sin egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre ulike situasjoner.

Utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


Webutvikling og design: Sveum Design