Oppbygging og gjennomføring

To-årig faginteriørutdanning

Studiet er med på å bygge opp studentens yrkesetiske bevissthet, holdning og faglige trygghet. Studenten vil lære å bli ansvarsbevisst i kompliserte interiøroppgaver i forhold til lover og forskrifter som skal sikre arbeidsmiljø, liv og helse. Basert på funksjonsanalyser for ulike bruksinstitusjoner og brukergrupper, samt samfunnets behov, vil studenten bli god til problemløsning og ha en forståelse av sammenheng mellom mennesker, farger, belysning, møbler og gjenstander.

Studenten skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring.

Oppbygging

Faginteriørutdanningen er en helhetlig utdanning som er satt sammen av studieenheter og moduler. Studiet har et omfang på 2640 timer. Hvert poeng er 22 timer.

Utdanningen består av 4 studieenheter som normalt går over to år som helhetsstudium.

Teknisk tegning

Faget skal bidra til å utvikle nødvendig kunnskap, forståelse og ferdighet i teknisk tegning og anvend IKT som hjelpemiddel i arbeidet. Kunne bruke digitalt verktøy og se dens muligheter og begrensninger Lære de grunnleggende metoder for tegning og vite hvordan de skal brukes for å forstå og løse praktiske interiøroppgaver. Kunne lese, forstå og forklare byggetekniske tegninger i VVS og EL-installasjoner og kjenne dens lover og regler. Tegneprogrammene som brukes i faget er AutoCad, samt Revit fra og med høsten 2018.


6 poeng
Fargelære

Studenten skal tilegne seg kunnskaper om farger, fargeteori og om fargenes virkning i det visuelle miljø. Kunne fargeteorien og nytte-gjøre seg den i ulike miljøer og kulturer.


10 poeng
Møbellære

Tilegne seg kunnskaper om møbler, møblenes ulike materialer, deres egenskaper. Lære og vurdere og bedømme møblenes praktiske form, estetiske utrykk, stilpreg, kvalitet og design og kunne vurdere bruksområder for ulike møbler.


3 poeng
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Studenten skal være kjent med sin egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre ulike situasjoner. Utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


3 poeng
Produktkunnskap

Studenten skal ha kunnskap om ulike materialer som brukes i faste bygningselementer og til gulv, vegger, himlinger, vinduer, dører og trapper. Studenten skal ha kunnskap til materialenes oppbygging, funksjon, egenskaper, kvalitet og bruksområder.


5 poeng
Interiør - Rom

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike romdannende faktorer som materialer, farger, lys og menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi og begreper og ha en bevist holdning og kritisk innstilling til form i det visuelle miljø. Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.


3 poeng
Fargelære

Studenten skal tilegne seg kunnskaper om farger, fargeteori og om fargenes virkning i det visuelle miljø. Kunne fargeteorien og nytte-gjøre seg den i ulike miljøer og kulturer.


4 poeng
Møbellære

Tilegne seg kunnskaper om møbler, møblenes ulike materialer, deres egenskaper. Lære og vurdere og bedømme møblenes praktiske form, estetiske utrykk, stilpreg, kvalitet og design og kunne vurdere bruksområder for ulike møbler.


2 poeng
Teknisk tegning

Faget skal bidra til å utvikle nødvendig kunnskap, forståelse og ferdighet i teknisk tegning og anvend IKT som hjelpemiddel i arbeidet. Kunne bruke digitalt verktøy og se dens muligheter og begrensninger Lære de grunnleggende metoder for tegning og vite hvordan de skal brukes for å forstå og løse praktiske interiøroppgaver. Kunne lese, forstå og forklare byggetekniske tegninger i VVS og EL-installasjoner og kjenne dens lover og regler. Tegneprogrammene som brukes i faget er AutoCad, samt Revit fra og med høsten 2018.


4 poeng
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Studenten skal være kjent med sin egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre ulike situasjoner. Utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


2 poeng
Produktkunnskap

Studenten skal ha kunnskap om ulike materialer som brukes i faste bygningselementer og til gulv, vegger, himlinger, vinduer, dører og trapper. Studenten skal ha kunnskap til materialenes oppbygging, funksjon, egenskaper, kvalitet og bruksområder.


5 poeng
Bransjelære

Studenten skal kjenne til de viktigste lovene og forskriftene som regulerer bransjen og hvordan bransjen er oppbygd. Lære å finne frem i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som gjelder bransjen. Kjenne til systemet som kan brukes for å sikre kvalitet og økonomi.


4 poeng
Interiør - Rom

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike romdannende faktorer som materialer, farger, lys og menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi og begreper og ha en bevist holdning og kritisk innstilling til form i det visuelle miljø. Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.


9 poeng
Fargelære

Studenten skal tilegne seg kunnskaper om farger, fargeteori og om fargenes virkning i det visuelle miljø. Kunne fargeteorien og nytte-gjøre seg den i ulike miljøer og kulturer.


4 poeng
Kunst og Stilhistorie

Studenten skal ha kjennskap til sentrale stilepoker og kunstverk, og ha innsikt i egen fortid og samtid på disse områder. Tilegne seg kunnskaper om forhold mellom interiør og samfunnsutvikling og om stilhistorie og utvikling innenfor interiør fram til vår tid.


6 poeng
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Studenten skal være kjent med sin egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre ulike situasjoner. Utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


2 poeng
Interiør - Rom

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike romdannende faktorer som materialer, farger, lys og menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi og begreper og ha en bevist holdning og kritisk innstilling til form i det visuelle miljø. Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.


18 poeng
Prakis i bedrift


6 poeng
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon

Studenten skal være kjent med sin egen rolle som fagperson og utvikle sin evne til å mestre ulike situasjoner. Utvikle holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø


1 poeng
Interiør - Rom

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike romdannende faktorer som materialer, farger, lys og menneskelige funksjonskrav og grunnleggende fagterminologi og begreper og ha en bevist holdning og kritisk innstilling til form i det visuelle miljø. Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere en prosess fra ide til ferdig resultat.


23 poeng
Webutvikling og design: Sveum Design