Oppbygging og gjennomføring

To-årig faginteriørutdanning

Studiet er med på å bygge opp studentens yrkesetiske bevissthet, holdning og faglige trygghet. Studenten vil lære å bli ansvarsbevisst i kompliserte interiøroppgaver i forhold til lover og forskrifter som skal sikre arbeidsmiljø, liv og helse. Basert på funksjonsanalyser for ulike bruksinstitusjoner og brukergrupper, samt samfunnets behov, vil studenten bli god til problemløsning og ha en forståelse av sammenheng mellom mennesker, farger, belysning, møbler og gjenstander.

Studenten skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring.

Oppbygging

Faginteriørutdanningen er en helhetlig utdanning som er satt sammen av studieenheter og moduler. Studiet har et omfang på 2640 timer. Hvert poeng er 22 timer.

Utdanningen består av 4 studieenheter som normalt går over to år som helhetsstudium.

1. studieenhet - Høst2. studieenhet - Vår3. studieenhet - Høst4. studieenhet - Vår
Teknisk tegning
Fargelære
Møbellære
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon
Produktkunnskap
Interiør - Rom
Fargelære
Møbellære
Teknisk tegning
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon
Produktkunnskap
Bransjelære
Interiør - Rom
Fargelære
Kunst og Stilhistorie
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon
Interiør - Rom
Prakis i bedrift
Kommunikasjon, kundebehandling og presentasjon
Interiør - Rom
Webutvikling og design: Sveum Design