Produktkunnskap

FORSIDEE

Studenten skal ha kunnskap om ulike materialer som brukes i faste bygningselementer

og til gulv, vegger, himlinger, vinduer, dører og trapper. Studenten skal ha kunnskap til

materialenes oppbygging, funksjon, egenskaper, kvalitet og bruksområder.