Opptak

Interiørstudiet er et toårig fagskolestudie i interiørarbeid og er av yrkesforberedende og allmenndannende karakter.Utdanningen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Oppstart: Uke 34

Fortløpende inntak.

Utdanningen koster kr. 43.500,00 pr. semester.
Registreringsavgift kr. 1000,00
I tillegg kommer lærebøker og utstyr.

Opptakskrav: Gjennomført treårig videregående skole, eller realkompetanse
For de studenter som ønsker lån og stipend:

lanekassen

 

Søknadskjema

For Norges Interiørskole – Skoleårene 2017/2018/2019

Personalopplysninger

Tidligere utdanning

Skolenavn Kursnavn Eks.år Ant.mnd Last opp fil

Fagbrev/ Svennebrev (legg ved bekreftet kopi av fagbrev)

Fag Årsantall Last opp fil

Praksis (legg ved bekreftet kopi av attester fra relevant praksis)

Arbeidssted Arbeidets art Ant.mnd Last opp fil

Underskrift