Møbellære

IMG_5802

Tilegne seg kunnskaper om møbler, møblenes ulike materialer, deres egenskaper.

Lære og vurdere og bedømme møblenes praktiske form, estetiske utrykk, stilpreg, kvalitet og design og

kunne vurdere bruksområder for  ulike  møbler.