Kunst- og stilhistorie

kunst stilhistorie

Studenten skal ha kjennskap til sentrale stilepoker og kunstverk, og ha innsikt i egen fortid og

samtid på disse områder. Tilegne seg kunnskaper om forhold mellom interiør og samfunnsutvikling

og om stilhistorie og utvikling innenfor interiør fram til vår tid.