Interiørstudiet

Yrkesrettet høyere utdanning for Deg med sans for farge og estetikk.

Interiørstudiet er et toårig fagskolestudie i interiørarbeid og er av yrkesforberedende og allmenndannende karakter.

Hensikten med interiørutdanningen er å utvikle handlingsdyktige og reflekterte yrkesutøvere med praktisk og teoretisk kompetanse til å ivareta interiørarbeidet i private og offentlige bygg.

Være med å bygge opp studentens yrkesetiske bevissthet og holdning og faglig trygghet.

Bli ansvarsbevist i kompliserte interiøroppgaver i forhold til lover og forskrifter som skal sikre arbeidsmiljø, liv og helse.

Problemløsning – basert på funksjonsanalyser for ulike bruksinstitusjoner og brukergrupper og samfunnets behov er det grunnleggende for studiet.

Forståelse av sammenheng mellom mennesker, rom farger, belysning, møbler og gjenstander i rom.

Studenten skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring.