Interiørarkitektkontor

Norges Interiørskoles Interiørarkitektkontor InteriørDesign
Et unikt tilbud til skolens studenter.

Skolen er tilknyttet Interiørarkitektkontoret InteriørDesign som ligger innenfor skolens arealer.
Her får studentene praksis gjennom studietiden i form av eksterne oppdrag fra kunder. Interiøroppdrag generelt er relevant til skolens studiplan og vil berører så å si alle fagene.
I samarbeid med interiørarkitekt, medstudenter og eksterne kunder vil studentene utvikle faglig kompetanse og kundebehandling som studentene skal bygge på og videreutvikle i sitt interiørarbeid.
Sosial kompetanse: Her skal studentene i samarbeid utvikle team- lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som både er trygt og utfordrene.
Ferdigheter: Bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser. Bli bevist sine egne kunnskaper og kjenne egne grenser både faglig og personlig.
Studenten skal lære og vise gode holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med medstudenter , ledelse og faglig miljø.
Oppdragene skal gjennomføres i samarbeid med interiørarkitekt/interiørkonsulent/designer.