Fargelære

Fargelære

 

Studenten skal tilegne seg kunnskaper om farger, fargeteori og om fargenes virkning i det visuelle miljø.

Kunne fargeteorien og nytte-gjøre seg den i ulike miljøer og kulturer