Fargelære

fargelære

Studenten skal tilegne seg kunnskaper om farger, fargeteori og om fargenes

virkning i det visuelle miljø. Kunne fargeteorien og nytte-gjøre seg den i ulike

miljøer og kulturer