Bransjelære, salg og service

bransjelaere_salg_service

Studenten skal kjenne til de viktigste lovene og forskriftene som regulerer bransjen

og hvordan bransjen er oppbygd. Lære å finne frem i aktuelle lover, forskrifter og avtaler

som gjelder bransjen. Kjenne til systemet som kan brukes for å sikre kvalitet og økonomi.