Bransjelære, salg og service

 

bransjelaere_salg_service

 

Studenten skal kjenne til de viktigste lovene og forskriftene som regulerer bransjen og hvordan bransjen er oppbygd.

Lære å finne frem i aktuelle lover, forskrifter og avtaler som gjelder bransjen.

Kjenne til systemet som kan brukes for å sikre kvalitet og økonomi.