Hjem

Interiørstudiet er en toårig interiørfagskole og er av yrkesforberedende og allmenndannende karakter.

Utdanningen er godkjent som fagskoleutdanning av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Skolen har opprettet eget interiørarkitektkontor som tar imot eksterne oppdrag.

Studentene vil få praksis fra skolens interiørarkitektkontor i forbindelse med slike oppdrag.